Commercial

Implant Centre Martinko – Digital Smile Design

Cilj ovog projekta je bio da se na humorističan način prikaže kako ljudi misle da najbolje mogu dizajnirati sebe sami, no realnost je da će uz pomoć profesionalaca postići najbolji rezultat.
Dr. Damir Martinko je osmislio ideju za ovaj video, a uz moju pomoć smo osmislili režiju za reklamu.