Commercial

Luda Kuća – Idemo uživo

Kratke TV reklame kao najave za nove kazališne predstave u Ludoj Kući. Cilj je bio u 20 sekundi privući nove gled atelje bez da se oda previše informacija iz predstave, a opet da se ostavi okvirni dojam što se u predstavi događa.